Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Deltanatuur Zuidwestelijke delta

Met het programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta.

Feiten en cijfers Zuidwestelijke delta

Grevelingen, Biesbosch en Haringvliet vormen samen de Zuidwestelijke delta. Het gebied meet totaal circa 29.000 hectare en ligt op de grens van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

Grevelingen

Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Het ligt tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, op de grens van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Het gebied meet 13.872 hectare en is beschermd Natura2000-gebied. Staatsbosbeheer (2/3 deel) en Rijkswaterstaat (1/3 deel) zijn de eigenaren. In het kader van de Deltawerken is het Grevelingenmeer door de Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van de zee afgesloten. Daarmee werd de zeearm een meer.

De Grevelingen is een natuurgebied van internationale waarde en ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Delta. De wateren in deze delta hebben een eigen ecosysteem. Staatsbosbeheer bezit sinds januari 2018 100 procent van het gebied boven 15 meter diepte (voorheen ongeveer de helft). Onder de 15 meter is het van Rijkwaterstaat. De wateren in deze delta hebben een eigen ecosysteem. Sinds de afsluiting en indamming van de Grevelingen (1971) heeft het ecosysteem grote veranderingen ondergaan: het water in het Grevelingenmeer is zout doordat er via een doorlaatsluis in de Brouwersdam zeewater in en uit kan stromen. Het getijverschil is echter grotendeels weggevallen en bedraagt nog slechts enkele centimeters.

Biesbosch

De natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Biesbosch maken deel uit van Nationaal Park De Biesbosch. Het park meet ongeveer 8.000 hectare beschermd natuurgebied en heeft sinds 1994 de status van nationaal park. Nationaal Park De Biesbosch ligt op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant en bestaat uit 3 delen: Hollandse Biesbosch, Dordtse Biesbosch en Brabantse Biesbosch. Het is een waterrijk natuur- en recreatiegebied met zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. In de Biesbosch vind je landbouw, recreatie, en ook zijn er speciaal aangelegde spaarbekkens voor de opslag van schoon oppervlaktewater voor drinkwater. Zie ook: 

Haringvliet

Het Haringvliet in Zuid-Holland is een zoete rivierarm van zo'n 7.000 hectare, en een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers. Voor 1970 stond het Haringvliet nog in open verbinding met de Noordzee. Er was volop getij en een geleidelijke overgang van zout naar zoet water. Omdat bomen geen zout verdragen was het landschap langs het Haringvliet altijd heel open. De Haringvlietdam, één van de grote Deltawerken, bracht hier radicaal verandering in: het Haringvliet verloor zijn getij met brakke natuur en werd zoet. Nu zie je vanaf Numansdorp overal doorgeschoten wilgenbossen verschijnen.

Met het Kierbesluit van 2003, waarbij de Haringvlietsluizen permanent op een kier komen te staan, wordt de natuurlijke overgang van zout naar zoet water hersteld. Dit is heel belangrijk voor trekvissen, die nu weer makkelijk de rivier kunnen optrekken. Vanaf november 2018 is de sluis regelmatig op een kier. 

Een coalitie van 6 natuurorganisaties ontving in 2015 13,5 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om hun droom te realiseren: het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken.