Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Deltanatuur

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland.

Deltanatuur

Dossier: Deltanatuur Overzicht van dossiers

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland. We ontwikkelen veerkrachtige ecosystemen met een hoge biodiversiteit. Dat doen we samen met partners (Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen) en in samenhang met (inter)nationale programma’s. Gezamenlijk bouwen we aan een toekomstbestendig Nederlands deltalandschap, volop mogelijkheden voor beleving en duurzaam benutten.

Nederland deltaland

Staatsbosbeheer beheert een aanzienlijk deel van de Nederlandse delta. Een derde van ons beheerareaal sluit aan op rivieren en op grote wateren: van Wadden tot Waal, van IJsselmeer tot Noordzeekust. We dragen dus een grote verantwoordelijkheid voor het functioneren van het deltasysteem. Een systeem dat natuur van internationale betekenis herbergt.

Samenhang

In ons Programma Deltanatuur stellen we onze kennis, ervaring en gronden beschikbaar om belangrijke Europese, landelijke en provinciale natuurdoelen voor de delta te realiseren. Het programma Deltanatuur sluit aan bij het programma Ecologie Grote Wateren van de Rijksoverheid én bij Europese programma’s zoals Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW). De uitvoering gebeurt vanuit vijf deelgebieden: Wadden, Grote rivieren, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer en Noordzeekust.

Expertise

Natuurbeheer is onze expertise. Vanuit die expertise adviseren we beleidsmakers en schetsen we toekomstbeelden voor de natuur in de delta. De kennis die wij in de praktijk opbouwen over deltanatuur, delen we met onze partners en zetten we in voor het nog beter beheren en ontwikkelen van de gebieden.

Zie ook: dossiers WaddenzeeRiviernatuur en Natura 2000