Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Bos

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Bos

Dossier: Bos Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert een kwart van het bos in Nederland. In dit dossier leest u hoe we voor onze bossen zorgen.

Denk je aan natuur, dan denk je aan bossen en bomen. Bosgebieden zijn niet voor niets voor 85 procent van de Nederlanders de meest aansprekende natuur in ons land. Bovendien zijn bomen een bron van opgeslagen CO2, en daarmee belangrijk voor het beperken van klimaatverandering. Meer hierover in het dossier Klimaat. En bomen leveren hout op; een duurzaam geproduceerde en hernieuwbare grondstof voor bijvoorbeeld bouw, meubels en karton.

Waarde van bomen

Bos en bomen zijn kortom een bijzonder en waardevol onderdeel van onze leefomgeving waar we zuinig op moeten zijn. Dat lijkt in tegenspraak met het kappen van bomen in onze natuurgebieden. We begrijpen dan ook goed dat bomenkap tot heftige reacties leidt bij bezorgde burgers.

Bosbeheer

Toch zijn er goede redenen om bomen te kappen in natuurgebieden. De voortdurende concurrentie tussen bomen, struiken en andere planten om licht en ruimte kan er toe leiden dat (boom)soorten verdwijnen. Kappen is dus nodig om bos gevarieerd en toekomstbestendig te houden. Een gevarieerd bos is minder kwetsbaar. Door te kappen helpen we de meest vitale bomen, maken we ruimte voor jonge bomen (‘dunnen’ en verjonging van bos) en vervangen we zieke bomen (zoals bij essentaksterfte). Soms moeten delen van het bos wijken voor andere, waardevolle natuur (om meer leefruimte voor bedreigde dier- en plantensoorten te creëren die afhankelijk zijn van open landschappen). Het gaat uiteindelijk om de beste natuur op de beste plek.

Meer bos

Staatsbosbeheer wil, net als vele Nederlanders, meer bos in Nederland. En de klimaatdoelstellingen van de regering vragen daar meer dan ooit om. Daarom planten wij de komende jaren in ieder geval 5.000 hectare bos in onze eigen gebieden waar dat kan. En we pleiten voor uitbreiding van het totale bosoppervlak in Nederland. Dat vraagt ook om politieke en bestuurlijke keuzes.