Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Veelgestelde vragen over biomassa

Waarom kappen jullie bomen voor biomassa?

We kappen geen bomen voor biomassa. Biomassa is een bijproduct van ons bosbeheer en geen doel op zich. Het hout van de bomen die we kappen laten we zo hoogwaardig mogelijk toepassen, zoals voor meubels en vloeren. Takken waarvan we geen planken kunnen zagen, laten we vaak liggen als voeding voor het bodemleven.

Alleen daar waar het ecologisch verantwoord is, vermalen we de takken tot houtsnippers. Deze snippers gaan naar warmtecentrales om er warmte van te maken, zoals bij de stadsverwarming in Purmerend. Slechts 1/3 van onze biogrondstof komt uit bos. 2/3 komt uit regulier landschapsbeheer zoals het open houden van heide en andere open landschappen, uit houtwallen en lanen. We leveren ook alleen houtsnippers aan warmtekrachtcentrales die 100 procent op biogrondstoffen draaien.

wat wordt er gemaakt van Hollands hout®

Waar komen jullie houtsnippers vandaan?

Er zijn verschillende situaties in het natuurbeheer van waarbij delen van bomen en houtige opslag worden verwerkt tot houtsnippers: bij de houtoogst in bos; in het landschapsonderhoud, zoals in houtwallen en singels; bij omvorming van bos naar andere typen natuur; bij het reguliere onderhoud van open natuurgebieden zoals heide, duinen en veengebieden, die niet vol mogen lopen met bomen en struiken.

Delen van bomen die we niet hoogwaardig kunnen toepassen, zoals takken en toppen worden weer aan de natuur teruggegeven. Tenzij de groeiplaats zo'n rijke bodem heeft dat dit niet per se nodig is of verschraling van de bodem juist nodig is voor de vegetatie. Kromme, beschadigde, oude of zieke bomen blijven staan voor holenbroeders en andere dieren, of worden geoogst als ze daarmee groeiruimte voor de resterende bomen geven. Bij slechte houtkwaliteit is versnipperen dan de enige optie.

Het beheer van landschapselementen is nodig om ze te behouden en daarbij komt per onderhoudsactie relatief weinig hout van vaak dunne en kromme bomen vrij. Dit hout is, op een enkele stam na, niet geschikt voor andere houttoepassingen.

Bij omvorming naar andere typen natuur, die soms nodig is om het leefgebied van bedreigde plant- en diersoorten veilig te stellen, gaat het meestal om natuur die een voedselarme bodem nodig heeft. Als daarvoor bomen worden verwijderd moeten er dus zo weinig mogelijk boomresten achterblijven. Het kan dus zijn dat daar zelfs boomstronken en -wortels worden verwijderd. Om dit materiaal toch een toepassing te kunnen geven worden deze ook versnipperd.

In heidevelden en in hoogveengebieden komen spontaan bomen op. Als we deze heide en hoogvenen met hun unieke natuurwaarden willen behouden, is het verwijderen van deze opslag nodig. De boompjes zijn nog te dun om hoogwaardig toe te passen. De boompjes kunnen vaak ook niet blijven liggen. Het behoed van een voedselarme bodem is belangrijk voor het behoud van bijvoorbeeld heide of hoogveen.

Jullie kappen toch alleen om er geld mee te verdienen?

Onze jaarlijkse omzet van biogrondstoffen is zo’n 6 miljoen euro. Die van hout 21 miljoen euro. Onze totale eigen inkomsten zijn zo’n 100 miljoen. Dat halen we verder uit zaken als pacht en recreatie. We worden er zeker niet rijk van. De opbrengst vloeit rechtstreeks terug in het beheer van onze gebieden. Overigens ontvangen we geen subsidie voor de houtsnippers die uit onze bossen komen. Bovendien is biogrondstof slechts een bijproduct van ons bosbeheer.

Bij het verstoken van biomassa komt veel CO2 vrij. Dat is toch slecht voor het klimaat?

Bij de verbranding van biogrondstof komt weliswaar CO2 vrij, maar toch wordt deze vorm van energieopwekking als CO2-neutraal gezien, omdat het de CO2-balans niet verstoort. Een boom neemt gedurende zijn leven onder invloed van zonlicht CO2 op. Zodra de boom sterft, vergaat het hout en komt de CO2 vrij. Maar deze CO2 verstoort de CO2 balans niet, omdat ondertussen in het bos nieuw hout bijgroeit dat op zijn beurt weer CO2 opneemt. Datzelfde geldt als we de houtsnippers uit het bos halen om te gebruiken voor verwarming van huizen. Ook dan komt de CO2 vrij, maar dit wordt gecompenseerd door de nieuwe bomen die de CO2 opnemen.

Dit in tegenstelling tot de CO2 die bij de verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt: die is miljoenen jaren geleden uit het systeem gehaald en hoort eigenlijk niet meer thuis in het huidige systeem. Daarom is het slimmer om hout te verbranden dan gas of steenkool.

Waarom kapt Staatsbosbeheer dan wel bomen?

Lees de antwoorden op de veelgestelde vragen bos en hout.