Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Reactie op video 'biomassale kaalslag'

Sinds augustus 2019 circuleert er een misleidend filmpje over biomassa en de Schoorlse Duinen. In deze video zijn veel onjuistheden te vinden, en worden uitspraken gedaan over ons bosbeheer die niet kloppen. Het roept bij kijkers echter veel vragen op over ons bos- en biogrondstofbeleid. Hieronder leest u wat er niet klopt.

Schoorlse Duinen

Er wordt veel beeldmateriaal gebruikt dat niet is opgenomen in gebieden van Staatsbosbeheer, maar die indruk wordt wel gewekt. We zouden in Schoorl binnen een maand 30 hectare bos willen 'vernietigen voor wensnatuur'; 'woestuinduinen', om vast aan de oprukkende Sahara in Europa te wennen.

In werkelijkheid gaat het om 20 hectare (2% van het bosareaal in Schoorl). Ten behoeve van natuurherstel Natura 2000 waarvan de vergunningsprocedure nog loopt. Er zit een gemanipuleerd kaartje in het filmpje waarop het lijkt alsof we al jaren al het bos verwijderen in Schoorl. Ook wordt er met een luchtfoto uit Denemarken gesuggereerd dat er gigantisch veel bos in Schoorl is verwijderd. Het kleurverschil op de luchtfoto's is overigens het gevolg van droogte op landbouwpercelen. Bovendien dus niet in Nederland. 
Zie ook:
- nieuwsbericht Akkoord over minder houtkap Schoorlse Duinen
- werk in uitvoering: Natuurherstel Schoorlse Duinen 

Biomassa

Ook zou Staatsbosbeheer in heel Nederland alle bossen willen kappen ten behoeve van biomassa. Dit is uiteraard niet waar. Alleen hout dat niet in aanmerking komt voor hoogwaardige toepassingen, zoals de reststroom van tak- en tophout na houtoogst op rijke groeiplaatsen, wordt hiervoor gebruikt. Op arme groeiplaatsen (zoals zandgrond) blijft dit hout liggen als voeding voor de bodem. Soms komen ook kromme en dunne stammen in aanmerking voor biogrondstof, maar alleen als er geen andere hoogwaardigere toepassing mogelijk is. 

Volgens de makers van het filmpje zouden we de afgelopen jaren ruim 21.000 hectare bos gekapt hebben. Ook dit klopt niet. Wat wel klopt is dat ons bosareaal de afgelopen jaren is afgenomen als gevolg van Natura 2000 en natuurherstelmaatregelen. Dit is echter 1.680 hectare en geen 21.000 (meer informatie in dossier bos en hout).

We zouden volgens de makers gedreven zijn door commerciële belangen en biomassa- en kapsubsidies van honderden miljoenen euro's. Deze subsidies ontvangen wij niet en biogrondstof is altijd een reststroom uit regulier of noodgedwongen houtoogst. Bij de omvorming van bos naar meer open landschappen streven we naar het dekken van de kosten. En dat blijkt uitdagend genoeg, laat staan winstgevend. Bovendien is de omzet met betrekking tot biogrondstof jaarlijks ongeveer 6 miljoen euro en niet, zoals in het filmpje wordt beweerd, honderden miljoenen.

Overige onwaarheden

  • Oude bomen zouden meer CO2 opnemen uit de atmosfeer. Ook dit klopt niet, juist bomen die in hun maximale groeicurve zitten leggen de meeste CO2 vast.
  • Ook wordt ten onrechte beweerd dat bomen geen effect hebben op de waterhuishouding. Dit hebben ze wel en verschilt per boomsoort en bodemtype.
  • We zouden nergens herplanten na houtoogst of kap. Uiteraard is ook deze bewering onjuist. Lees bijvoorbeeld over deze samenwerking.
  • De opmerkingen over de kosten van onze huisvesting en salarissen zijn eveneens niet op waarheid gestoeld.

Meer informatie

Meer lezen over waarom wij wel kappen?