Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Groene reststoffen

Omdat beheer van natuur, bos en landschap altijd nodig is en blijft, vormen houtsnippers en maaisels uit onze gebieden een continue reststroom.

Er zijn 4 bronnen voor houtsnippers:

  1. Resthout uit beheer en onderhoud van landschap: bosranden, hakhoutbossen, en landschapselementen zoals houtsingels en -wallen, kleine dorpsbosjes.
  2. Resthout uit het in stand houden van heide, veen en moeras door verwijderen van jonge bomen omdat deze natuur anders dichtgroeit.
  3. Resthout uit eenmalige omvormingen voor natuurherstel Natura 2000-gebieden.
  4. Tak- en tophout van bomen dat vrijkomt uit het duurzaam beheer van bos (FSC). Het bos beheren we voor natuur, recreatie en oogst van kwaliteitshout. De houtsnippers worden gemaakt uit bovenste deel van een boom, de top en zijn takken.

Er zijn 3 bronnen voor maaisels:

  1. Maaien van natuurgraslanden.
  2. Maaien en plaggen van heideterreinen.
  3. Maaien van riet in moerasgebieden.

Toepassing houtsnippers

We werken volgens de zogenaamde ‘cascaderingsprincipe’: We zoeken voor ons hout uit beheer altijd de meest hoogwaardige toepassing met de meest langdurige vastlegging van CO2. Lukt dat niet, dan de op één na beste toepassing. De laagste trede op deze ladder is gebruik van houtsnippers voor bio-warmte. Alleen het laagwaardige hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten wordt versnipperd. We versnipperen dus geen hele bomen, want die kunnen veel hoogwaardiger gebruikt worden. We leveren ook alleen houtsnippers aan warmtekrachtcentrales die 100 procent op biogrondstoffen draaien.

Op dit moment is er nog geen hoogwaardiger gebruik voor deze houtsnippers. We werken eraan mee om die te vinden binnen de biochemie.

Toepassing maaisels

Voor maaisels als natuurgras, heide en riet, is de zoektocht naar hoogwaardige toepassingen nog in volle gang. Wij stellen ons daarin als partner op. Samen met onze partners zoeken we continu naar manieren om deze groene reststoffen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te hergebruiken.