Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Biomassa

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Biomassa

Dossier: Biomassa Overzicht van dossiers

Het beheer van onze terreinen levert veel hernieuwbare grondstoffen op, zoals hout, snoeiproducten en maaisel (biomassa). Vanuit onze visie op efficiënt en duurzaam beheer gebruiken we dit materiaal bij voorkeur als grondstof voor andere producten. Zo wordt een groot deel van het geoogste hout als FSC®-hout toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Gras zetten we in voor de fabricage van karton, door het op een slimme manier te verwerken. Als er geen ander product van gemaakt kan worden, bieden we de biomassa aan voor de opwekking van energie.

Biomassa als brandstof

Televisieprogramma Zembla besteedde in de uitzending van woensdag 22 maart 2017 aandacht aan het gebruik van biomassa als brandstof in o.a. kolencentrales. Ook Staatsbosbeheer kwam in de uitzending aan het woord. Onze reactie op de uitzending leest u hier.

Duurzame energie uit hout en andere biomassa

Staatsbosbeheer levert biomassa aan elektriciteitsbedrijven voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat dan vooral om ‘energiehout’: hout dat niet geschikt is voor verwerking in producten. Voor de verwerking van overige biomassa, zoals gras, heide en riet, zijn de ontwikkelingen nog in volle gang. We zoeken samen met onze partners continu naar manieren om biomassa zo efficiënt en duurzaam mogelijk te hergebruiken.

Samenwerking in biomassa

Om de biomassa in de markt te zetten en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van bio-energie, werkt Staatsbosbeheer samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Dit doen we vanuit dochterbedrijf Energiehout BV en joint venture Bio Enerco BV.

Henk Wanningen
Vragen over dit onderwerp? Henk Wanningen Hoofd productgroep biomassa