Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Afval in de natuur

Er belandt veel afval in de natuur, van zwerfvuil tot chemisch drugsafval. Staatsbosbeheer zet zich dagelijks in om de gebieden schoon te houden.

Feiten en cijfers over afval in de natuur

Het dumpen van afval is een groeiend probleem. Een inventarisatie onder onze boswachters laat zien dat het aantal dumpingen in de natuur de afgelopen 10-15 jaar geleidelijk is gestegen. De boswachters vinden autowrakken, bouw- en drugsafval, maar ook steeds meer zwerfvuil, zoals picknickresten en meeneemverpakkingen van eten en drinken. Schattingen over zwerfafval lopen inmiddels uiteen van 50 tot 300 miljoen kilo per jaar. De schade voor de natuur is aanzienlijk, net als de kosten om alles op te ruimen. Kosten die veelal voor rekening komen van de terreinbeheerders. Staatsbosbeheer schat de totale jaarlijkse kosten voor schoonmaak op ongeveer een 0,5 miljoen euro.

Afvaldumping per gebied

De spreiding over het land is divers. Sommige gebieden zijn rustiger, in andere is het elk weekend raak.

Duur afbraak afval en gevolgen

Het meeste afval breekt maar moeizaam af in de natuur. Een aluminium blikje doet er 80 tot 200 jaar over, een plastic drankflesje al gauw 10 jaar. Ze vormen bovendien een risico voor mens en dier. Zo kunnen dieren verstrikt raken in plastic sixpack-houders en kunnen plastic bakjes waar water in blijft staan bronnen van ziektes vormen. Gedumpte tuinplanten kunnen gaan woekeren en drugs- en bouwafval zorgen regelmatig voor ernstige verontreiniging van de bodem.

Redenen afvaldumping

Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom mensen afval dumpen in bossen en natuurgebieden: gemakzucht, de kosten voor de gemeentestort, het feit dat de natuur geen openingstijden heeft en minder controle in het veld. Het speelt allemaal een rol, maar niet één reden springt er uit.