Westerkwartier

Weide, akkers, moeras en heide. En een bodem die verandert van zeeklei naar veen naar zand. Het Westerkwartier heeft alles!

Allersmaborg

Even boven Ezinge ligt een van de juweeltjes van het Groningerland: de Allersmaborg. Het is een van de weinige Ommelander borgen die vrijwel helemaal bewaard is gebleven (terrein en borggebouw). De locatie is niet moeilijk te vinden, het aaneengesloten front van bomen valt in het weidse landschap van ver op. Het borgterrein is vrij toegankelijk, met uitzondering van het gedeelte waar het huis staat.

Geschiedenis Allersmaborg

Het verhaal van Allersma begint in de Middeleeuwen. Het eerste huis is hier neergezet om toezicht te houden op de sluis in de Feerwerdertocht op de plek waar deze in het Reitdiep uitmondde. Iets naar het oosten werd het Aduarderdiep gegraven, met daarin de Aduarderzijl (zijl=sluis). Duurt Allersma was hier in 1489 zijlrechter. Het is de oudste vermelding van een bewoner van de borg. Vanaf het einde van de 17e eeuw tot de 20e eeuw deed de borg dienst als buiten en als woning voor Groninger burgemeesters en andere notabelen. Na een eeuwenlang adellijk eigendom kocht de gemeente Ezinge het landgoed in 1946, maar had niet genoeg geld om het te onderhouden. De borg raakte in verval, tot Staatsbosbeheer in 1970 de nieuwe eigenaar werd voor het symbolische bedrag van één gulden. Daarna werd de restauratie voortvarend aangepakt, met als doel het karakter van een voornaam begin 19e-eeuws huis te herstellen en in stand te houden.

Restauratie Rijksuniversiteit Groningen

De restauratie ten spijt, rond 2005 was de borg opnieuw in slechte staat. Om de borg ook voor de toekomst te bewaren, heeft Staatsbosbeheer de borg en de borgtuin in erfpacht uitgegeven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij hebben de borg opnieuw gerestaureerd. De borg werd, met behoud van de authenticiteit, geschikt gemaakt voor groepsgebruik. Ook de tuin heeft inmiddels weer een ‘adellijke’ uitstraling. De Allersmaborg dient als alumnihuis voor de Rijksuniversiteit Groningen.

Wandelen

Rond de borg kun je in het voorjaar genieten van een schitterende stinsenbeplanting, zoals tapijten en winterakoniet. In de boomgaard staan oude fruitbomen. Het borgterrein en het huis zijn niet vrij toegankelijk, wel kun je heerlijk wandelen in het park en door de boomgaard buiten de grachten.

Gebied:
Westerkwartier
Contact:

kijk voor meer informatie op Allersmaborg.nl

Allersmaborg
Allersmaweg 64
9891 TD Ezinge
Naar startpunt
Allersmaborg Allersmaborg

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten