Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

West-Brabant

De Beemden in West-Brabant zijn nat en groen. Trek je laarzen aan, neem je verrekijker mee en geniet van dit watervogelparadijs.

Werk in uitvoering

Natuurontwikkeling Noordrand-Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding en de natuurinrichting in het gebied Noordrand Midden verbeteren.

roerdomp in riet

Zonering Boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer werkt aan de inrichting van boswachterij Dorst. De grote grazers komen terug en verschillende recreatievormen krijgen een eigen plek in de boswachterij.

Schotse Hooglander