Schoorlse Duinen

Een eeuw geleden nog één grote zandbak, nu een prachtige mix van strand en duinen, bossen en heide.

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden in de Schoorlse Duinen.

Natuurherstel Schoorlse Duinen

In de Schoorlse Duinen voert Staatsbosbeheer maatregelen uit om de dynamiek te laten terugkeren en de verdroging in het gebied tegen te gaan. Zo ontstaat er een gezond en veerkrachtig duinsysteem.

heide in duingebied

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten