Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Over de Rottige Meente

Rottige Meente en het Brandemeer hebben een rijk historisch verleden. Het gevarieerde landschap dankt zijn ontstaan aan turfwinning in de 19e en 20e eeuw, toen grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. Het huidige natuurgebied heeft hier zijn typische vorm aan te danken.

Van het harde bestaan als veenboer, een kleine eeuw geleden, is niet veel meer te zien in Rottige Meente. De natuur heeft een uitbundig planten- en dierenleven over de veenafgravingen heen gelegd. Nu is Rottige Meente een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Scheenesluis

Aan de Veendijk ten noorden van het dorp Nijetrijne ligt de Scheenesluis en het bijbehorende sluiswachtershuis. Het is gemetselde schutsluis – een sluis om schepen over te brengen van het ene naar het andere waterniveau - met een karakteristieke houten draaibrug uit 1914. De sluis werd gebruikt als verbindingsroute en voor de ontginning van de Rottige Meente (oorspronkelijke naam Scheenekavel). 

Flora en fauna

Door de afwisseling van water en droge plekken kent de Rottige Meente veel gevarieerde leefgebieden. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen, zoals de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief.