Contact

Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Over de Rottige Meente

Rottige Meente en het Brandemeer hebben een rijk historisch verleden. Het gevarieerde landschap dankt zijn ontstaan aan turfwinning in de 19e en 20e eeuw, toen grote delen zijn vergraven tot petgaten en legakkers. Het huidige natuurgebied heeft hier zijn typische vorm aan te danken.

De laatste jaren is de focus in de Rottige Meente veranderd van louter rietbeheer naar meer recreatie. Vroeger was het gebied een verborgen parel; tegenwoordig is de prachtige natuur er nog steeds, maar kunnen meer mensen ervan genieten.

Flora en fauna

Door de afwisseling van water en droge plekken kent de Rottige Meente veel gevarieerde leefgebieden. Zo zijn er bloemrijke graslanden, trilvenen en veenmosrietlanden waarin bijzondere plant- en diersoorten voorkomen, zoals de vuurvlinder, otter en bruine kiekendief.

Boswachter Roel Vriesema
Roel Vriesema Boswachter van dit gebied
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten