Contact

Rottige Meente

Het resultaat van de turfwinning is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Scheenesluis

De Scheenesluis is een gemetselde schutsluis – een sluis om schepen over te brengen van het ene naar het andere waterniveau - met een karakteristieke houten draaibrug uit 1914. De sluis ligt in de Scheene ten noorden van het dorp Nijetrijne in de Rottige Meente. De Scheenesluis is gebruikt als verbindingsroute en voor de ontginning van de Rottige Meente (oorspronkelijke naam “Scheenekavel”). Staatsbosbeheer heeft als eigenaar de sluis al eerder hersteld in 1973-1975 en 1985. Bij de sluis hoort ook nog een sluiswachtershuis. Het geheel ligt diep in de Rottige Meente en is goed bereikbaar met de fiets en te voet.

Tip

Bezoek de Scheenesluis via wandelroute Rottige Meente.

Gebied:
Rottige Meente
Veendijk 7
8481 JC Nijetrijne
Hoe kom ik er?