Reve-Abbert

Dit bos met een mix aan loofbomen en naaldbomen maakt deel uit van de groene gordel langs de Randmeren. Ontdek de bijzondere sfeer.

Over Reve-Abbert

Een bodem vol schatten

De loof- en naalbomen van Reve-Abbert groeien  op de drooggevallen bodem van de voormalige Zuiderzee. En ook al is het bos nog  jong, het is rijk aan historie.  In de bodem liggen stobben: restanten van afgestorven bomen, soms wel van duizenden jaren oud die vroeger deel uitmaakten van het moerasbos.  Ook schepen die vergingen op de zandbanken zijn bewaard gebleven in de bodem. Zo ligt er een wrak van een groot schip uit de 18de eeuw.

Fluitschip of driemaster

In 2016 is het gevonden wrak onderzocht. Het bleek om een fluitschip of driemaster te gaan met een lengte van minimaal 26 meter. De voor- en achtersteven hebben een loden bekleding, kenmerkend voor zeegaande schepen. De grootte van het schip en de constructiekenmerken wijzen er ook op dat het schip over de oceanen voer. Uit jaarringonderzoek bleek dat het schip  is gemaakt van hout dat tussen 1735 en 1741 is gekapt. Het schip is dus daarna gebouwd en het hout komt uit Midden-Duitsland. Het wrak ligt nu weer veilig onder de grond en is dus niet te zien.

Reve-Abbert anno nu

Na de inpoldering werd er weer een afwisselend bos aangeplant met veel wandel- en fietsmogelijkheden. Ook de eerste campings werden hier gevestigd. Het landschapselement de Hanzestrook verbindt het bos voor fietsers, wandelaars, dieren en planten met de bossen van Dronten. Tijdens een wandeling in het Reve-Abbertbos is de kans groot dat je een van de drie soorten grazers tegenkomt. De paarden, koeien en schapen grazen het hele jaar door in het gebied. En in de herfst is het gebied zeer de moeite waard door de meer dan 500 soorten paddenstoelen die er groeien! 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten