Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Coronamaatregelen: Houd afstand, vermijd drukke plekken en momenten en volg aanwijzingen van boswachters. Tips en richtlijnen

Contact

Overlaat

Moeras en zeldzame blauwgraslanden, met de statige ijzeren spoorbrug die wandelaars over het moeras leidt.

Over Overlaat

’s-Hertogenbosch wordt aan alle kanten omringd met natuurgebieden, elk met hun eigen karakter. Ontdek de natuur en flora en fauna van Overlaat.

Moerputten

De diversiteit van de Moerputten is groot. Er zijn hooilanden, rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen. Hierdoor is er ook een grote diversiteit aan planten en dieren. Bijzondere bewoners zijn het pimpernelblauwtje en het donkere pimpernelblauwtje. Deze vlinders kwamen oorspronkelijk al in het gebied voor en zijn in 1990 opnieuw uitgezet. Staatsbosbeheer werkt samen met Natuurmonumenten, de Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en gemeente Heusden aan LIFE project 'Blues in the Marshes' om het leefgebied voor het pimpernelblauwtje te vergroten.

In de Moerputten zijn hoogwaterbergingsdijken (HoWaBo) aangelegd. Deze beschermen de stad ’s Hertogenbosch tegen overstroming. Aan de zuidkant van het gebied heb je vanaf het pad over de dijk mooi uitzicht op de omliggende graslanden. 

Biessertpolder

In de Biessertpolder wordt natuurontwikkeling gecombineerd met waterberging. Het gebied is daarmee – naast een belangrijk leefgebied voor patrijzen - een zogenaamde Klimaatbuffer. Bij hoogwater op de Maas kan er water uit de Dommel geborgen worden zodat ’s-Hertogenbosch droge voeten houdt.

Bossche broek

Vroeger kwamen in dit moerassige rivierklei- en veengrondgebied de rivieren de Dommel en de Aa samen. Toen in 1185 ‘s-Hertogenbosch werd gesticht, vormden deze moerasgronden een natuurlijk verdedigingswerk naast de vestingmuren. Vanwege de grote militaire en strategische betekenis is het gebied zo goed als onaangetast gebleven.

Sompen en Zooislagen

In dit kleine natuurgebied groeit een aantal bijzondere planten waaronder grote pimpernel, echte koekoeksbloem en waterdrieblad. En in de sloten en blauwgraslanden veel soorten water- en oeverkevers voor. Een aantal hiervan is zeer zeldzaam. In de Sompen ligt een oude eendenkooi, deze is echter niet toegankelijk.