Contact

Noard-Fryslân

Zandpaden en landgoederen, ruige moerasnatuur en akkertjes, door elzen omringd. Noard-Fryslân kent talloze verrassingen.

Klaarkampstermolen

In 1862 is aan de oude Juckemavaart een nieuwe molen gebouwd: de Klaarkampstermolen. Deze monniksmolen (een kleine, typisch Friese achtkantige molen) is in 1893 overgebracht naar zijn huidige locatie ongeveer 800 meter ten noorden van Rinsumageest. Het Klaarkampermeer werd toen drooggemaakt en de molen moest de daaruit ontstane landerijen plus nog enkele andere percelen droog houden. De molen werd bij de ruilverkaveling van de gemeente in 1975 gerestaureerd. Daarbij werd buiten de molen een elektrisch gemaaltje geïnstalleerd. In 1991 werd de Klaarkampstermolen opnieuw gerestaureerd. De molen kan niet worden bezichtigd.

Gebied:
Noard-Fryslân
Klaarkampstermolen
Trekweg 11
9114 AE Rinsumageest
Hoe kom ik er?

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten