Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Heeze-Leende

Het grootste ven van Nederland, zwevende libellen, grazende schapen, heide en bos. Beleef de rijkdom van de Brabantse natuur!

Werk in uitvoering

Een overzicht van werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer in Heeze-Leende.

Tijdelijke akkertjes in Leenderbos

Staatsbosbeheer heeft tijdelijke akkertjes aangelegd in het Leenderbos. Doel hiervan is het tekort aan mineralen in de bodem aan te vullen.

akkerbloemen

Inrichting enclave Strabrecht

De voormalige landbouwenclave Strabrecht wordt omgevormd tot natuur. Het doel is om de juiste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van vochtige heide.

enclave strabrecht

Herstel heidelandschap Leenderbos en Strabrechtse heide

In het Leenderbos en op de Strabrechtse Heide werkt Staatsbosbeheer aan herstel van het heidelandschap in het kader van natuurherstel Natura 2000.

heideveld Strabrechtse Heide, Heeze-Leende

Herstel ‘s-Heerenven op Strabrechtse Heide

Het voormalige 's-Heerenven werd jarenlang gebruikt als grasland en paardenweide. Staatsbosbeheer heeft de gronden aangekocht en gaat het ven nu in ere herstellen om verdroging van de omliggende heide tegen te gaan.

ven

Inrichting Patersgronden bij Leenderbos

Patersgronden is een gebied van circa 22 hectare dat in het verleden in agrarisch gebruik was maar inmiddels al enige tijd als natuur beheerd wordt. Hier worden poelen hersteld, struweel en bos aangeplant en recreatieve voorzieningen aangelegd.

natuurgebied patersgronden

Natuurherstel Leenderbos

Het grondwaterpeil in het beekdal Tongelreep en Leenderbos gaat veranderen en daar horen andere boomsoorten bij. Daarom halen we naaldbomen weg en planten diverse, klimaatbestendige loofboomsoorten terug

Schaapskudde Laagveld - Leenderheide

Wetenschappelijk onderzoek Strabrechtse Heide

Op de Strabrechtse Heide wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar insecten en het effect van droogte op oude heidebodems.

insecten vallen