Groene Hart - Vechtstreek

Oude forten, lopen over trilveen en spelen in het Gagelbos. Veel afwisselender dan de Vechtstreek wordt het niet!

Spelen en wandelen in de Vechtstreek

Bij de Vechtstreek denk je meteen aan die mooie rivier, met zijn chique buitenhuizen en theeprieeltjes aan de oever. Maar de Vechtstreek is breder dan alleen dat lange waterlint tussen Utrecht en Muiden.

Ten oosten en westen van de rivier vind je zo’n twintig natuurgebieden en twee forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met z’n allen vormen deze stukken natuur een bont mozaïek van water en veen, gras en moeras. Vlak bij de stad kun je over trilveen lopen, een gevoel alsof je op een waterbed staat.

En aan de overkant van de noordelijke ringweg van Utrecht groeit een heel nieuw bos, het Gagelbos, met picknickweiden, beboste slingerpaden en een speelbos voor de kinderen. Veel afwisselender dan de Vechtstreek wordt het niet!

Boswachter Paul Suurmond
Boswachter van dit gebied
Paul Suurmond
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl
0346-281857
Forten en Gagelbos: vraag naar Tineke Harlaar

Wat zegt de boswachter?

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten