Contact

Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

Een uitbundige vogelwereld in een oer-Hollands veenlandschap. Met polders en houtkaden, molens, dijken en boerenweggetjes.

Over Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

De Reeuwijkse Plassen zijn meer dan water: het omringende weidegebied is minstens zo belangrijk. De bloemrijke slootkanten in de polder kleuren in het voorjaar. En de drassige graslanden aan de rand van het water vormen een belangrijke pleisterplaats voor vogelsoorten als de kleine zwaan, smient en krakeend en - ’s zomers - de grutto en de tureluur.

Grutto: ambassadeur van de polder

In de zomerperiode is de grutto de ambassadeur van de polder. Tientallen paartjes brengen dan hun jongen groot en staan op paaltjes op de uitkijk. De grutto komt vanaf maart terug uit Afrika en blijft tot ongeveer eind juli. In het vroege voorjaar kun je dan soms meer dan 1.000 grutto’s zien op de weidevogelplas langs de Twaalfmorgen in Reeuwijk. Hier slapen de grutto’s wekenlang, eten zich vol aan de wormen langs de oevers en hebben dan de tijd om een geschikte partner te vinden.

Tienduizenden wintergasten

In de winterperiode staat de gans centraal. Tienduizenden brand- en kolganzen slapen op de plassen en foerageren dan in de polders rond de plassen. Aan het eind van de winter krijgen ze dan bezoek van vele kleine zwanen. Het gebied staat bekend als een ganzenbolwerk, maar ook smienten en andere watervogels voelen zich hier thuis. Lees ook: folder Reeuwijkse Plassen.

Groenalliantie Midden-Holland

Rond de Reeuwijkse Plassen beheert Staatsbosbeheer een aantal natuur- en recreatiegebieden in opdracht van de Groenalliantie Midden-Holland. Lees meer op Heerlijkbuiten.nl.

 • 't Weegje
  Aan de zuidwestkant van Gouda, boven het Gouwekanaal, ligt ’t Weegje met daarin de gelijknamige plas. Rondom deze plas is een netwerk van voet-, fiets- en natuurpaden. Lees meer over 't Weegje.
 • Twaalfmorgen
  In de meest oostelijke hoek van de Reeuwijkse Plassen ligt Twaalfmorgen. Watersporters kunnen met hun boot (met of zonder motor) aanleggen in Daghaven Twaalfmorgen. Lees meer over Twaalfmorgen.
 • Reeuwijkse Hout 
  Aan de noordzijde van Reeuwijk ligt het Reeuwijkse Hout. Je kunt hier surfen en veilig zwemmen in een afgeschermd zwemgedeelte. Lees meer over het Reeuwijkse Hout.
 • Goudse Hout
  Aan de oostkant van Gouda ligt het Goudse Hout met bospercelen, graslanden, poelen en een heemtuin. Lees meer over het Goudse Hout.
 • Gouwebos
  Tussen Boskoop en Waddinxveen ligt het Gouwebos: een veelzijdig stadspark met de allure van een natuurgebied. Er zijn wandelpaden, lig- en speelgazons, waterpartijen, kinderspeelplaatsen en zitgelegenheden. Lees meer over het Gouwebos
 • Elfhoeven
  Midden in de Reeuwijkse Plassen ligt de Elfhoevenstrook, waar je vooral rust en ruimte vindt. Wil je met een bootje ergens aanleggen? Bij de Goudse Watersportvereniging de Elfhoeven is een aanlegsteiger. Lees meer over Elfhoeven
 • Oostpolder
  De Oostpolder, ten zuidwesten van Gouda, is niet alleen interessant voor wandelaars, maar ook een belangrijk weidevogelgebied. Het vlonderpad is ook voor mindervaliden goed toegankelijk. Lees meer over de Oostpolder

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten