Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

Een uitbundige vogelwereld in een oer-Hollands veenlandschap. Met polders en houtkaden, molens, dijken en boerenweggetjes.

Werk in uitvoering

Hier vind je een overzicht van werkzaamheden van Staatsbosbeheer rond de Reeuwijkse Plassen.

Herinrichting Polder Oukoop

In het Groene Hart werkt Staatsbosbeheer aan herinrichting van Polder Oukoop. Het natuurgebied wordt een schakel tussen de Reeuwijkse- en Nieuwkoopse plassen.

polder Oukoop

Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen

In het Groene Hart werkt Staatsbosbeheer o.a. rond de Reeuwijkse Plassen aan een kwaliteitsimpuls voor de natuur- en recreatiegebieden van de Groenalliantie Midden-Holland.

Heemtuin in Goudse Hout

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten