Contact

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Wob-besluiten Oostvaardersplassen

Hier vindt u een aantal Wob-besluiten en antwoorden op informatieverzoeken over de Oostvaardersplassen.