Contact

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Wob-procedure

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid ten aanzien van bestuurlijke aangelegenheden. Dit recht volgt uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Indien u informatie van Staatsbosbeheer wilt ontvangen, kunt u een Wob-verzoek indienen.

Hoe dient u een Wob-verzoek bij Staatsbosbeheer in?

U kunt het Wob-verzoek op twee manieren indienen:

  • Schriftelijk: richt uw Wob-verzoek per brief aan Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.
  • Digitaal: stuur uw Wob-verzoek per e-mail naar info@staatsbosbeheer.nl en vermeld in het onderwerp dat het gaat om een Wob-verzoek.

Let op! Er staan geen andere wegen open om een Wob-verzoek in te dienen.

Voorwaarden aan een Wob-verzoek

  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit. Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden, foto's of video's.
  • Het gaat om informatie die in bezit is van Staatsbosbeheer.
  • Het gaat om informatie over het beleid van Staatsbosbeheer. Of over de voorbereiding of de uitvoering van het beleid

Wat gebeurt er met uw Wob-verzoek?

Staatsbosbeheer neemt uw Wob-verzoek in behandeling en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere procedure. De wettelijke termijn voor de afhandeling van Wob-verzoeken is in beginsel vier weken. In sommige gevallen kan Staatsbosbeheer deze termijn echter verlengen. Als Staatsbosbeheer de door u gevraagde informatie openbaar maakt dan is het ook toegankelijk voor anderen, bijvoorbeeld via internet.

Meer informatie

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten