Dossier Monumenten

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor ruim 800 monumenten.

Monumenten

Dossier: Monumenten Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar we dragen ook zorg voor monumenten. We beheren landgoederen, buitenplaatsen, historische tuinen en woonhuizen. Daarnaast bezitten we boerderijen, maar ook religieuze, militaire en industriële monumenten. Er zijn ruim 500 gebouwde rijksmonumenten, zo'n 200 archeologische rijksmonumenten en 100 gemeentelijke en provinciale monumenten aan ons toevertrouwd.

Verhalen

Elk monument vertelt iets over onze geschiedenis en is daarmee drager van onze identiteit, van wie wij zijn. Ze vertellen het verhaal over oorlog en slavernij of over hoe we ons wapenden tegen het water. Monumenten spelen niet alleen een rol in de grote historische verhalen. Ze figureren ook in persoonlijke en streekgebonden geschiedenissen.

Natuur

Bijna alle monumenten getuigen van een bijzonder samengaan van natuur en cultuur. Van de zeldzame korstmossen op een hunebed tot eeuwenoude forten waarin vleermuizen overwinteren. Soms is dat een kwestie van ‘handen af’, gewoon zo laten. Vaker moet er zorgvuldig beheerd worden om karakteristieke landschapselementen van buitenplaatsen en monumenten in stand te houden. Het mooiste is levende geschiedenis: een nog werkende watermolen bijvoorbeeld, die zorgt voor een waterpeil waarbij dotters en lepaars ook gedijen.