Terschelling

Tussen Noordzee en Waddenzee liggen bossen, strand, duinvalleien en heide. Een snoer van dorpjes verbindt west met oost.

Echt Terschelling: denk mee

In april 2016 gaat op Terschelling ‘Echt Terschelling’ van start; een initiatief van Staatsbosbeheer waarin eilanders én bezoekers nog meer betrokken worden en een stem krijgen bij het beheer van een groot deel van het eiland. Staatsbosbeheer nodigt iedereen met enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en Facebookpagina uit om mee te praten, en zelfs mee te beslissen over recreatie, cultuurhistorie en uiteraard het natuurbeheer. Dit moet uiteindelijk leiden tot een beheer waar de meerderheid zich in kan vinden.

Meepraten over het beheerplan

De komende tijd werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat aan het opstellen van een nieuw beheerplan voor de natuur van Terschelling. Een belangrijk onderwerp hierbij is de participatie van bewoners en bezoekers van het eiland. "Eilanders en bezoekers zijn erg betrokken bij alles wat er speelt. Die betrokkenheid willen we graag benutten om zo samen tot een goed plan te komen", aldus boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer. Duidelijkheid en transparantie zijn hierbij belangrijke voorwaarden. "Een logische vraag kan zijn of we het natuurbeheer dan uit handen geven, maar dat is niet het geval. De basis van het beheer is namelijk vastgelegd in bijvoorbeeld Natura 2000 en flora- en faunawetgeving. Wij zien echter ruimte om het met eilanders te hebben over de precieze invulling. We geven daarbij helder aan waar wel en waar niet discussie over mogelijk is."

Maandelijkse enquêtes

Iedereen kan zich inschrijven voor deelname aan de maandelijkse enquêtes van Echt Terschelling. Geef je op via EchtTerschelling.nl. Hier vind je ook de resultaten van voorgaande enquêtes terug. De boswachters geven met deze enquêtes deelnemers inzicht in het hoe en waarom van werkzaamheden. Ze krijgen op hun beurt informatie terug over wat mensen willen. "Wanneer blijkt dat de meerderheid antwoord A wil, houden wij ons hieraan. De meerderheid van stemmen geldt dan", zegt Joeri Lamers.