Stadsbossen Almere

Het Almeerderhout bestaat uit verschillende bossen met elk hun eigen sfeer, romantische plekjes, kunst en een stadslandgoed.

Werk in uitvoering

Staatsbosbeheer en de uitvoeringsorganisatie Oosterwold (Almere) ontwikkelen nieuwe natuur bij Almere. In een intentieovereenkomst hebben provinciehoofd Nick de Snoo namens Staatsbosbeheer en gebiedsregisseur Ivonne de Nood namens Oosterwold een aantal afspraken gemaakt. Het gaat om het beschikbaar krijgen van grond en samenwerking voor de ontwikkeling van de Eemvallei. Dit is de nieuwe groene ruggengraat, onderdeel van Oosterwold, het groene, agrarische gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Staatbosbeheer zorgt voor realisatie van de natuur en werkt daarbij samen met o.a. Stichting Voedselbosbouw Nederland en de Speelwildernis, initiatieven die het gebied nog meer betekenis geven.

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer gaat in 2016 aan de slag met de uitwerking van de plannen om tot de eerste 44,5 hectare nieuwe natuur te komen. Uiteindelijk groeit de Eemvallei naar een gebied van zo’n 100 ha.

Een aantal initiatiefnemers van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland gaat samen invulling geven aan de landschapsstructuur De Eemvallei in Oosterwold  bij Almere. Het Bestuurlijk Overleg Oosterwold heeft daar op 29 juni 2016 mee ingestemd.

Inspiratie

De inspiratiebron voor De Eemvallei is de historische loop van de Eem, die vroeger door het gebied liep dat nu Oosterwold heet. Deze oude rivierloop is nog terug te vinden in de ondergrond. De groene-blauwe omkleuring van het huidige, voornamelijk agrarische gebied is een impuls voor de ontwikkeling van Oosterwold.

Ideeën voor Nieuwe Natuur

In het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland is de samenleving uitgenodigd om met ideeën te komen om natuur te creëren. Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-Landschap hebben in dit kader elk een voorstel voor ontwikkeling van een deel van De Eemvallei ingediend. Zij gaan samen aan de slag met kleinere initiatieven vanuit Flevoland. Eind 2014 gaven Provinciale Staten namelijk groen licht om deze projectideeën in combinatie met kleinere burgerinitiatieven uit het programma verder uit te werken.

Juni 2016 is duidelijk geworden dat er in Oosterwold daadwerkelijk ruimte is voor deze gecombineerde initiatieven die samen De Eemvallei gaan vormen. Deze manier van samenwerken vanuit de samenleving past helemaal in het organische ontwikkelprincipe dat in Oosterwold gehanteerd wordt. Lees meer over het Oosterwold op maakoosterwold.nl.

Volgende stap

De komende maanden werken de initiatiefnemers hun plannen verder uit. Ze gaan daarbij ook het gesprek aan met betrokkenen in het gebied. De uiteindelijke samenwerking met de zittende gebruikers en grondeigenaren is bepalend voor de precieze locatie van de Nieuwe Natuur-initiatieven in De Eemvallei. In het zuidelijke gebied van De Eemvallei zal de gebiedsontwikkeling als eerste zichtbaar worden. Hier gaat Staatsbosbeheer in samenwerking met de initiatieven Speelwildernis en Voedselbos aan de slag om een belangrijk deel van het plan te realiseren. Bij de uitwerking van de plannen  zullen ook de mogelijkheden worden onderzocht voor de samenwerking met het initiatief Vliervelden.

Nieuwe Natuur in zuidelijk gedeelte De Eemvallei

Initiatiefnemer Staatsbosbeheer heeft afspraken gemaakt om nog dit jaar de planuitwerking voor de Eemvallei gereed te maken voor het eerste deel binnen het pilotgebied van Oosterwold. Dat gebeurt in samenwerking met de initiatieven Speelwildernis en Voedselbos die een belangrijk deel van het plan gaan realiseren. Deze groene en recreatieve initiatieven zijn een aanwinst voor de oostzijde van de stad en de verwachting is dat zij anderen inspireren om aan te sluiten, bijvoorbeeld door een aangrenzende kavel in Oosterwold te ontwikkelen. Ook  zullen in het zuidelijk deel van de Eemvallei de mogelijkheden worden onderzocht voor de samenwerking met het initiatief Vliervelden.

Inrichting Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Het polderlandschap ligt aan beide kanten van de A27. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf en zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Van de eigen woning, het waterbeheer, afvalwaterverwerking de energievoorziening en het groen tot en met de wegen, de paden en de openbare ruimte. Daarnaast is op elke kavel, groot of klein, minimaal 50% gereserveerd voor (stads)landbouw. Zodat ook ondanks de komst van zo’n 14.000 nieuwe woningen Oosterwold een groen en productief agrarisch landschap blijft.

Buitencentrum Almeerderhout
Naar startpunt
Buitencentrum Almeerderhout
Kemphaanlaan 4
1358 AG Almere