Randmeerbossen

Eindeloze loofhoutbossen met sprookjesachtig hoge populieren, varens, mossen en slingerplanten.

Laakse Slenk - Libel

Reis door oude tijden en nieuwe natuur

Door bodemvondsten, zoals haardplaatsen, vuurstenen en scheepswrakken weten we dat hier in de middeleeuwen en zelfs in de prehistorie al mensen woonden. Een deel van hun geschiedenis kun je terugvinden als je de wandelroute langs de oevers van de Laakse Slenk volgt. Waag de oversteek over het water, ontdek een zeldzame libel, de middeleeuwse kogge en de prehistorische vuurhaard.

Hedendaagse libel

Vroeger was het water van deze slenk net zo zout als de zee. Nu is het zoet. Dat er weer water door het bos stroomt, is goed voor libellen en andere waterminnende dieren en planten. De libel is gekozen tot mascotte van de nieuwe natuur van de Laakse Slenk. Want waar libellen leven, gaat het goed met de natuur. Kijk maar om je heen, de natuur is hier overal! Het silhouet van de libel beeldt de bijzondere natuur van dit bos en deze slenk uit. Maar het kunstwerk beeldt ook de tijd uit. Het roestige cortenstaal van de ene helft verwijst naar het verleden toen dit gebied onder invloed van de zoute Zuiderzee stond; het glanzende staal ernaast staat voor de huidige tijd waarin het water van de polders zoet is. Ga op zoek naar de libellen en ontdek de natuur van de Laakse Slenk. Hoeveel libellen kun jij vinden?

Gebied:
Randmeerbossen
Praktisch: