Randmeerbossen

Eindeloze loofhoutbossen met sprookjesachtig hoge populieren, varens, mossen en slingerplanten.

Laakse Slenk - kogge

Reis door oude tijden en nieuwe natuur

Door bodemvondsten, zoals haardplaatsen, vuurstenen en scheepswrakken weten we dat hier in de middeleeuwen en zelfs in de prehistorie al mensen woonden. Een deel van hun geschiedenis kun je terugvinden als je de wandelroute langs de oevers van de Laakse Slenk volgt. Waag de oversteek over het water, ontdek een zeldzame libel, de middeleeuwse kogge en de prehistorische vuurhaard.

Middeleeuwse kogge

Het golvende maaiveld dat je hier ziet, doet denken aan de golven van de Zuiderzee. Onder deze bodem liggen nog veel meer contouren van oude slenken. In de middeleeuwen werden ze druk bevaren door kogge's, grote houten handelsschepen. De schepen waren op weg naar de Noord- of Oostzee of ze koersten juist, zwaar beladen met de gekochte handelswaar, weer op de haven aan. Toen de IJsselmeerpolders droogvielen, gaf de zeebodem de wrakken prijs van kogge's die hier ooit vergingen. Ook hier bleek een wrak van zo'n kogge te liggen. Precies dit wrak werd gebruikt als basis voor het bouwen van de Kamper Kogge, een replica die echt kan varen. De kogge die je nu hier ziet, bestaat alleen uit houten palen. De palen geven de vindplaats en de grootte van het wrak aan.

Gebied:
Randmeerbossen