Overlaat

Moeras en zeldzame blauwgraslanden, met de statige ijzeren spoorbrug die wandelaars over het moeras leidt.

Projecten rond 's-Hertogenbosch

Staatsbosbeheer beheert rond ’s-Hertogenbosch verschillende natuurgebieden: het Bossche Broek, de Moerputten, het Meer van Engelen en Sompen en Zooislagen. Hier vind je informatie over welke werkzaamheden in deze gebieden gaan plaatsvinden.

LIFE+ Nature: Blues in the Marshes

In het LIFE+ Nature project Blues in the Marshes zetten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zich samen in om zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen. Doel is om hiermee het leefgebied van bedreigde dieren en planten te verbeteren en te vergroten, waaronder de vlindersoort pimpernelblauwtje. Meer informatie over dit project:

Werkzaamheden Bossche Broek

Bossche Broek is een moerassig gebied met een rijke variatie aan planten en dieren. Soorten als veenpluis, moeraskartelblad en blauwborst voelen zich er thuis. Het natte Bossche Broek verdroogt echter.  Staatsbosbeheer neemt met de gemeente ’s-Hertogenbosch, het waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant maatregelen om dit tegen te gaan. De provincie financiert het project. Na de zomer 2016 start Staatsbosbeheer met het vergraven van sloten, het verwijderen en verplaatsen van dammen en duikers, maar de voorbereidingen vinden al plaats van februari tot en met maart.  Dan wordt een aantal rietkragen in de sloten gemaaid en worden de slootkanten onderzocht op mogelijk achtergebleven munitie.