Land van Maas en Waal

Oer-Hollandse natuur met oude bouwwerken, ganzen en steltlopers, dijkjes en eendenkooien. Dát is het Land van Maas en Waal.

Over het Land van Maas en Waal

Ingeklemd tussen Maas en Waal ligt het Land van Maas en Waal. Een oer-Hollands natuurgebied, met buitenpolders, slaperdijken, eendenkooien, uiterwaarden en boomrijke eilandjes.In de Beuningse uiterwaarden wordt momenteel gewerkt aan project Stroomlijn.

Project Stroomlijn

Langs de Nederlandse rivieren wordt hard gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, door te zorgen voor een goede afvoer van hoogwater. Begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren. Dit vergroot het risico op overstromingen. Daarom gaat Rijkswaterstaat samen met de terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, aan de slag met het verminderen van de begroeiing in de uiterwaarden.

In de Beuningse uiterwaarden wordt bosjes verwijderd en uitgedund en een nevengeul gegraven om de de doorstroming van het water te verbeteren. De werkzaamheden eindigen juli 2015.

Zie voor meer informatie over project Stroomlijn:

Boswachter Dianne Render
Boswachter van dit gebied
Dianne Renders
d.renders@staatsbosbeheer.nl
0418-592411