Houtrak

Van bos tot brakke beemd, van boomgaard tot akker. Een oeroud cultuurlandschap, pal naast de haven van Amsterdam.

Over de Houtrak

De natuur in de Houtrakpolder, gelegen vlak naast de haven van Amsterdam, is rijk, gevarieerd en waardevol. Het is een woongebied voor onder andere de Noorse woelmuis en rugstreeppad. De Houtrakpolder is voor de natuur een belangrijke schakel tussen de omliggende natuurgebieden en maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).

Wandelen door de Houtrak

Te voet kun je dwars door de Houtrak wandelen, door biologische akkervelden en boomgaarden door nieuw aangelegd en bestaand bos. Of kies voor een vlonderpad, dat dwars door de rietvelden loopt. Een waar lustoord voor padden en veel vogelsoorten. Voor de avontuurlijke wandelaar is in het zuidelijk deel van het gebied een struinpad. Dit pad voert onder andere door de unieke brakwaternatuur. Bruggetjes helpen je er over de meest natte stukken.

Nieuwe fietspaden

Staatsbosbeheer legt in de Houtrakpolder nieuwe fietspaden aan, om de bestaande recreatie en fietsroutes tussen Amsterdam en IJmuiden te verbinden. Zo kun je straks vanuit het westelijk havengebied en vanuit Spaarnwoude de Houtrakpolder in fietsen.

Het Groene Schip

De komende jaren verschijnt er aan de oostzijde van de Houtrak een groene heuvel: het Groene Schip. Deze heuvel van 25 meter hoog wordt een uitkijkpunt met een prachtig uitzicht over de Amsterdamse haven en over de Houtrakpolder.