Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

Een uitbundige vogelwereld in een oer-Hollands veenlandschap. Met polders en houtkaden, molens, dijken en boerenweggetjes.

Over Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

De Reeuwijkse Plassen zijn meer dan waterplassen. Het omringende weideland is minstens zo belangrijk voor de natuur. De bloemrijke slootkanten in de polder zien er in het voorjaar prachtig uit. En in de drassige graslanden aan de rand van het water vormen een belangrijke pleisterplaats voor vogelsoorten als de kleine zwaan, smient en krakeend en ’s zomers de grutto en de tureluur.

Zomer

In de zomerperiode is de grutto de ambassadeur van de polder. Tientallen paartjes brengen dan hun jongen groot en staan op paaltjes op de uitkijk. De grutto komt vanaf maart terug uit Afrika en blijft tot ongeveer eind juli. In het vroege voorjaar kun je dan soms meer dan 1.000 grutto’s zien op de weidevogelplas langs de Twaalfmorgen in Reeuwijk. Hier slapen de grutto’s wekenlang, eten zich vol aan de wormen langs de oevers en hebben dan de tijd om een geschikte partner te vinden.

Winter

In de winterperiode staat de gans centraal. Tienduizenden brand- en kolganzen slapen op de plassen en foerageren dan in de polders rond de plassen. Aan het eind van de winter krijgen ze dan bezoek van vele kleine zwanen. Het gebied staat bekend als een ganzenbolwerk, maar ook smienten, krakeenden en slobeenden doen zich hier tegoed aan het gras. Staatsbosbeheer zorgt voor voldoende rust en voedsel en dat betekent dat er in de wintermaanden niet gewerkt mag worden in de polder.

Meer over de vogels in de Reeuwijkse Plassen lees je in de folder Reeuwijkse Plassen.