Drents-Friese Wold

Dwaal van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras. Het Drents-Friese Wold is groots in zijn schoonheid.

Werk in uitvoering

Samen met het aangrenzende Leggelderveld maakt het Drents-Friese Wold deel uit van Natura 2000, het netwerk van de mooiste en meest waardevolle natuurgebieden van Europa. De komende jaren werkt Staatsbosbeheer - samen met partners - in het Drents-Friese Wold aan het project LIFE Going up a level. Een wold zonder grenzen, dat is het gezamenlijke toekomstbeeld voor het Leggelderveld en Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Natuurlijk waterpeil

Water is de sleutel in het project LIFE Going up a level. Een natuurlijker waterpeil tilt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld naar een hoger plan: rijker, gevarieerder en nog spannender om te beleven. Door herstel van de oorspronkelijke hoge grondwaterstand ontstaat een rijkere variatie in beekdalen, heide, stuifzand, vennen en natuurlijk bos. Wilde natuur waarin dier én mens uren kunnen zwerven.

Planning en uitvoering

Het project speelt zich af in de periode 2016-2019 in vijf deelgebieden: Oude Willem, Doldersummerveld, Leggelderveld, Boschoord en Wapserveld en De Nul. Informatie over het project vind je in het dossier LIFE Going up a level  en op de website van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Voor vragen over de werkzaamheden en het project kun je contact opnemen met boswachter Corné Joziasse.

En verder…

Naast de maatregelen uit het LIFE-project gaat het waterschap verder aan de slag met het herstel van de middenloop van de Vledder Aa. De natuurbeheerders zijn druk bezig met de omvorming van productiebos naar natuurlijker (loof)bos. En tot slot zijn er afspraken gemaakt over vermindering met de helft van de grondwaterwinning bij Terwisscha.

 

Buitencentrum Drents-Friese Wold
Naar startpunt
Buitencentrum Drents-Friese Wold
Terwisscha 6a
8426 SJ Appelscha