De Pelen

Water, heide, zandruggen, berken en open vlaktes begroeid met pijpenstrootje. De Pelen is een paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars.

LIFE Peelvenen

Ooit lag op de grens van Limburg en Noord-Brabant een uitgestrekt hoogveengebied, met veenpakketten tot soms wel 6 meter dik. Rond 1850 ontdekte men turf als een goede brandstof. Dit betekende de start van grootschalige turfwinning en in 100 jaar tijd werd een groot deel van het hoogveengebied afgegraven. Rond 1950 stopte de grootschalige turfwinning en de ontgonnen gebieden werden veelal in gebruik genomen door de landbouw. Ruim 4.000 hectare afgegraven grond ontsprong deze dans en dit vormt de huidige natuurgebieden Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel.

Hoogveen

Hoogveen hoort bij de Peel. Het veenmos, de belangrijkste plant van het hoogveen, groeit het beste in voedselarm water en bij een hoge en stabiele grondwaterstand. Het is dus belangrijk om voor een stabiel waterpeil te zorgen, zodat het hoogveen zich kan herstellen. Nu schommelt het waterpeil nog te veel. Om de gewenste waterstand te krijgen is Staatsbosbeheer, in samenwerking met provincies Noord-Brabant en Limburg het project LIFE+ Peelvenen gestart.

Meer informatie

Buitencentrum De Pelen
Naar startpunt
Buitencentrum De Pelen
Moostdijk 15
6035 RB Ospel
boswachter Sjaak Smits
Boswachter van dit gebied
Sjaak Smits
s.smits@staatsbosbeheer.nl
040-2262343