Baronie van Breda

Statige bossen met lange lanen, vennetjes en beken. De prachtig meanderende Mark. De Baronie van Breda ademt historie.

Natte natuurparel Lage Vuchtpolder

De Lage Vuchtpolder behoort tot meest waardevolle natte natuurgebieden van Brabant, vanwege het zuivere water en de unieke mix van klei, zand en veen. In 2016 start Staatsbosbeheer met de uitvoering van het project Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder, samen met Heining & Hoef Natuurboerderij, waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant. Circa 80 hectare nieuwe natuur wordt ontwikkeld, het watersysteem verbeterd en ook is er aandacht voor cultuurhistorie en recreatie. De werkzaamheden starten naar verwachting in de tweede helft van 2016.

Open Polder

Op donderdagavond 9 juni 2016 houdt Staatsbosbeheer een ‘open polder’, samen met de verschillende partnerorganisaties. Omwonenden en overige belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens deze avond maakt u op een ontspannen wijze kennis met de Lage Vuchtpolder en hoort u meer over actuele ontwikkelingen en bijzonderheden in dit gebied.

Programma

Tussen 17:00 en 21:00 uur kunt u terecht bij de Parkhoeve, Tussen de Dijken 101, 4826 GW Breda, www.parkhoevebredanoord.nl. Hier start een route langs het gebied, over de Zwarte Dijk. Wandelend of per fiets kunt u langs bij verschillende locaties. Daar gaan elk heel en elk half uur verhalenrondes van start over verschillende onderwerpen:

• Nieuwe natuur en roodbrande runderen in de Lage Vuchtpolder – Staatsbosbeheer en Heining & Hoef Natuurboerderij
• Weidevogels in de Lage Vuchtpolder – West-Brabantse Vogelwerkgroep en Weidevogelbescherming
• Bijzondere planten in de Lage Vuchtpolder – KNNV
• Herinneringen aan de Spaanse belegering: cultuurhistorie en recreatie – gemeente Breda
• Het unieke watersysteem van de Lage Vuchtpolder en waterzuivering de Waterakkers - Waterschap Brabantse Delta
• Project Natte Natuurparel: werkzaamheden na de zomer - Provincie Noord-Brabant en BTL-Advies

U kunt zelf kiezen welke verhalen u wilt horen en zo zelf uw route bepalen. De maximale lengte van een route is ca. 2,5 km. Ook kinderen zijn welkom. Hoe vroeger u komt, hoe meer verhalen u meekrijgt. Op het kaartje vindt u de verhaallocaties.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden via: baronievanbreda@staatsbosbeheer.nl. Meer informatie via boswachter Anneke Oomes, T 076-5646641.