Ameland

Stralend wit strand, bos en heide, schilderachtige dorpjes, duizenden vogels en negentig kilometer fietspad. Dát is Ameland.

Feugelpôlle: natuurlijke klimaatbuffer

Aan de kust van Zuidwest Ameland ligt de kwelder de Feugelpôlle; broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns in West-Europa. Kwelders kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel en kunnen daardoor natuurlijke klimaatbuffers zijn. Door golf- en stroomerosie is inmiddels een deel van de Feugelpôlle verdwenen. Om ervaring op te doen met natuurlijke klimaatbuffers zijn acht partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en vogelwacht Hollum-Ballum) het project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland gestart, onderdeel van het landelijk innovatieprogramma Natuurlijke Klimaatbuffers.

De werkzaamheden binnen het project zijn inmiddels afgerond. Van de eerste twee fases zijn de resultaten positief. Er wordt zand en slib ingevangen bij de Feugelpôlle, waardoor de broedgelegenheid voor de honderden grote sterns en kokmeeuwen langer veilig is. Een overzicht van alle werkzaamheden en resultaten is nu te lezen in de brochure Feugelpôlle.