Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Monumenten

hoofdgebouw Elswout

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar we dragen ook zorg voor monumenten. We beheren landgoederen, buitenplaatsen, historische tuinen en woonhuizen. Daarnaast bezitten we boerderijen, maar ook religieuze, militaire en industriële monumenten. Er zijn ruim 500 gebouwde rijksmonumenten en circa 330 archeologische rijksmonumenten aan ons toevertrouwd.

Omgeving

Monumenten zijn nauw verbonden met de omgeving waarin ze staan. Midden op de hei in Kootwijk staat bijvoorbeeld een groot radiozendstation: Radio Kootwijk. Vroeger was dit een belangrijke verbinding tussen Nederland en het toenmalige Nederlands-Indië. Nu is het een gebouw dat voor allerlei bijeenkomsten verhuurd wordt. Het bos er omheen is gekapt want vroeger was de heide hier ook open. Dit was nodig om goed te kunnen zenden. Het gebouw ligt op een hoge plek in het landschap en ver van de bebouwing af.
Archeologische monumenten zijn vaak verstopt in het landschap en vallen nauwelijks op. Denk hierbij aan karrensporen, vuursteenmijnen of scheepswrakken. Andere zijn beter zichtbaar: terpen, hunebedden of grafheuvels.

Verhalen

Elk monument vertelt iets over onze geschiedenis en is daarmee drager van onze identiteit, van wie wij zijn. Ze vertellen het verhaal over oorlog en slavernij of over hoe we ons wapenden tegen het water. Monumenten spelen niet alleen een rol in de grote historische verhalen. Ze figureren ook in persoonlijke en streekgebonden geschiedenissen.

Natuur

Bijna alle monumenten getuigen van een bijzonder samengaan van natuur en cultuur. Van de zeldzame korstmossen op een hunebed tot eeuwenoude forten waarin vleermuizen overwinteren. Soms is dat een kwestie van ‘handen af’, gewoon zo laten. Vaker moet er zorgvuldig beheerd worden om prachtige lanen van buitenplaatsen in stand te houden. Het mooiste is levende geschiedenis: een nog werkende watermolen bijvoorbeeld, die zorgt voor een waterpeil waarbij dotters en lepaars ook gedijen.


Cultuurhistorische parels

Parels van Staatsbosbeheer

Deze Capitoolgids bevat de 60 mooiste cultuurhistorische parels van Staatsbosbeheer. En 16 wandel- en fietsroutes voor een reis door de tijd.