Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Erfpacht

Amerongse Bovenpolder

Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 hectare van het Nederlandse natuurlandschap. Centraal daarin staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Natuur heeft altijd meerdere functies. Dit betekent dat we niet alleen aandacht hebben voor natuur, maar ook voor recreatie, landschap en cultuurhistorische waarden.

Nationaal erfgoed

In de gebieden die Staatsbosbeheer beheert staan gebouwen. Vaak op bijzondere plekken, omringd door rust en duisternis en vaak met cultuurhistorische betekenis. Ze zijn onderdeel van de geschiedenis van de streek.
Staatsbosbeheer beheert gebieden met oog voor ecologische, maatschappelijke en economische belangen. Dat betekent dat we steeds afwegen hoe we het nationale erfgoed het beste kunnen waarborgen, zowel nu als in de toekomst.

Grond en gebouwen

Staatsbosbeheer wil zijn grond en gebouwen zo goed en efficiënt mogelijk beheren. Soms werken we daarbij samen met andere partijen. We stellen gronden en gebouwen bijvoorbeeld ter beschikking aan anderen via verhuur, pacht en ook via erfpacht. In contracten leggen we de wederzijdse afspraken vast over het gebruik van de terreinen en gebouwen, de voorwaarden en de vergoeding. Zo worden de gebouwen of de grond goed benut met zorg voor de kwaliteit van het omliggende natuurgebied.

Duurzame combinatie

Op deze manier koppelen we optimaal gebruik en beheer van de terreinen aan onze langetermijndoelstellingen voor een groene, duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.