Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Natuurgebied

@marijkelieman

boswachter marijke lieman

Volg het dagelijks werk van boswachter Marijke Lieman via

Boswachters aan zee

boswachters aan zee

Via hun blog houden de Zeeuwse boswachters u op de hoogte van het laatste natuurnieuws.

Zeeuws-Vlaanderen

De Westerschelde máákte Zeeuws-Vlaanderen. Eeuwen was het land hier nat en zompig en doorsneden met kreken. Het land werd ingepolderd, maar veel kreken bleven. Net als de vogels.

Werk in uitvoering

Wil je weten welke werkzaamheden zijn gepland voor dit gebied, of momenteel worden uitgevoerd? Lees het in de blog van de boswachters.

Braakman

Eiland van de MeijerIn Braakman zijn nieuwe bossen aangeplant en er is wat bos verdwenen, waardoor de Braakmankreek meer licht en ruimte heeft. Daarnaast is er een geul gegraven en is het waterpeil van de kreek verhoogd. Deze vernatting heeft tot doel om een plas- en drasgebied te creëren. Zo ontstaat een betere leefomgeving en een grotere diversiteit aan vogels. Naar verwachting neemt het aantal steltlopers toe. Het gebied gaat begraasd worden door runderen. Al deze maatregelen bevorderen de ontwikkeling van bijzondere flora en fauna.

Eiland van de Meijer

Op Eiland van de Meijer mag de natuur zijn gang gaan. Spontane opslag van soorten mag hier uitgroeien tot grote bomen. Wel wordt het zicht op de kreek op diverse plaatsen opengehouden. Op sommige plaatsen zorgt het vee hiervoor.

Knokkert

Door de afwisseling van Knokkert is het hier fijn wandelen. Een route voert u langs oude veedrinkputten, essenhakhout en oude weilanden. In het nog jonge bos (aangeplant in 1971) mag de natuur zijn gang gaan. Het honderdvijftigjarige essenhakhout wordt regelmatig afgezet en verjongd. Het vee in de weilanden zorgt er voor dat deze gebieden open blijven. Oude bunkers uit de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) worden ingericht voor vleermuizen.

Overnachten

Canisvliet

Speciaal voor avontuurlijk ingestelde fietsers of wandelaars zijn er terreintjes, waar u gratis 'wild' mag kamperen. Er is plek voor drie tentjes.