Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Natuurgebied

Uiterwaarden Rijn en Lek

In de zomer grazen koeien er op de bloemrijke graslanden, in de winter vangen de uiterwaarden overtollig regenwater en smeltwater uit de bergen op. In elk jaargetijde zijn de uiterwaarden anders.

De HankAmerongse Bovenpolder

De Amerongse Bovenpolder wordt van oost naar west doorsneden door een oude rivierloop, de Hank. Staatsbosbeheer beheert het westelijke deel van de uiterwaarden tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, een gebied met zeer waardevolle glanshaverhooilanden. Deze bloemrijke graslanden zijn in Nederland schaars. Dit deel van de uiterwaard loopt door tot aan de Maurikse stuw. Tussen de hooilanden vindt men oude perceelscheidingen met meidoorns, die in het najaar massaal bezocht worden door zaadetende vogels, zoals koperwiek en kramsvogel.

Steenwaard

De Steenwaard is een 101 hectare groot uiterwaardengebied langs de Lek nabij de gemeente Houten. Het maakt onderdeel uit van het plan om van Arnhem tot Dordrecht Steenwaardlangs de Lek een langgerekt snoer aan natuurgebieden te maken. Het is een gevarieerd gebied, met veel weidegebied, veel water en jong bos langs de winterdijk.

De Steenwaard is in de jaren negentig van de vorige eeuw heringericht in het kader van het natuurontwikkelingsproject Noordoever Nederrijn en Lek. In totaal is toen 600.000 kubieke meter grond verplaatst en heeft de Lek in de uiterwaard een nevengeul gekregen.